Al 14-lea Congres Național al
Societăţii Române de Chirurgie Cardiovasculară

AL 10-LEA SIMPOZION AL ASISTENŢILOR DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ, ATI ŞI CIRCULAŢIE EXTRACORPOREALĂ

Manifestări însoţite de o expoziţie medicală specializată

01 - 04 noiembrie 2018

Hotel Sport, Poiana Braşov

FORMULAR DE DECLARARE A CONFLICTELOR DE INTERESE

În concordanţă cu criteriile Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM), recunoaştem importanţa furnizării de informaţii exacte, corecte şi obiective despre produsele medicamentoase, astfel încât să se poată lua decizii raţionale cu privire la utilizarea lor.

Toți autorii sunt rugați să declare orice relații, tranzacții, funcții pe care le dețin (voluntar sau numit) sau orice circumstanțe care considerați că este posibil să atragă după sine un potențial conflict de interese.

Vă rugăm să completați și să semnați Formularul de Declarare a Conflictelor de Interese disponibil pentru descărcare mai jos și să îl transmiteți semnat companiei PCO a Congresului SRCCV 2018, Ralcom Exhibitions srl, la adresa de e-mail rezumate@srccvcongres.ro.

Termenul pentru transmiterea Formularelor de Declarare a Conflictelor este 15 septembrie 2018.

Download files: